Tamburmajoropplæring

En tamburmajor er ikke bare til pynt, ei heller en streng kjeftepave. En tamburmajors viktigste oppgave er å lede korpsets bevegelser, marsjerende og stillestående, på en tydelig, presis og stilfull måte gjennom forskjellige type signaler. For enklere samarbeid finnes det en standard for disse, men lokale variasjoner finnes og vil respekteres av våre instruktører.

Gjennom oss kan det bestilles enkelttimer eller gruppeundervisning for tamburmajorer der vi går igjennom:
• tamburmajorens rolle.
• holdning og gjensidig respekt.
• oppstilling og innretning.
• kommando og tegngivning.
• tolkning av trasé og «traffikkregler» for korps på offentlig vei.

Skroll til toppen